Nuoret ja talous

Nykyään monet nuoret kokevat hallitsevansa omia talousasioitaan huonosti. Lue, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia me näemme tässä tilanteessa.

Nuoret ja talousNuoret ja talous

Useat nuoret kokevat hallitsevansa omaa taloustilannettaan ja taloudellisia käsitteitä huonosti. Samanaikaisesti rahoitusmarkkinat monimutkaistuvat entisestään ja tavallisessa arjessa tarvittava taloudellinen osaaminen kaipaa jatkuvasti päivittämistä. Puutteellinen taloudellinen tietotaito lisää nuorten riskiä tehdä harkitsemattomia päätöksiä ja joutua niiden seurauksena taloudellisiin vaikeuksiin.

Meillä ja koko rahoitusalalla on vastuu huolehtia kaikenikäisistä ja kaikissa elämäntilanteissa olevista ihmisistä. Erityisen suuri vastuu meillä on nuorista, joille meidän on tarjottava edellytykset pystyä tekemään kannattavia taloudellisia päätöksiä.

Tässä tekstissä kerromme lisää siitä, kuinka näemme talouden ja elämän muodostaman tasapainon, mutta nyt käsittelemme sitä, mitä me teemme ja tulemme tekemään varmistaaksemme, että nuoret saisivat taloudellisesti mahdollisimman hyvän alun elämälleen.

Nyt kiinnitämme huomiota nuoriin ja talouteen

- Olemme lanseeranneet digitaalisen talouskoulutuskokonaisuuden, koska haluamme osaltamme olla lisäämässä tietoa fiksusta talousasioiden hoidosta. Jos halua oppia lisää arjen raha-asioiden hoidosta, tutustu My Economy -koulutukseemme.

- Otamme käyttöön erilaisia sisäisiä toimintatapoja, joiden avulla voimme lisätä henkilökohtaista yhteydenpitoa alle 26-vuotiaisiin asiakkaisiimme. Tällä tavoin varmistamme, että he saavat käyttöönsä entistä parempia työkaluja ja entistä enemmän tietoa.

- Perustamme erillisen nuorisotoimikunnan, jotta yhä useampi pääsisi osaksi nuorille tarkoitettua toimintaamme. Nuorisotoimikunta saa lisäksi tehtäväkseen selvittää, mitä me ja koko rahoitusala voisimme tehdä kehittääksemme nuorten talousosaamista. Olemme samalla panneet merkille, että useat nuoret ovat ihailtavan aloitteellisia ja perustavat innokkaasti omaa yritystoimintaa. Toimikuntamme tulee kiinnittämään huomiota myös tähän.

- Nimitämme sisäisen nuorisolähettilään, jonka tehtävänä on johtaa nuorisotoimikuntaa sekä edistää nuorten taloutta käsittelevien kysymysten kehittämistä sekä organisaatiomme sisällä että koko rahoitusalalla.

Tavoitteemme ovat toistaiseksi suunnitteluasteella mutta toteutuvat pian. Tästä alkaa matkamme, jonka tavoitteena on antaa nuorille mahdollisimman hyvä alku itsenäiselle elämälle.

Nuoret ja talous – tilanne tänään

20 prosenttia 18–21-vuotiaista nuorista kokee, että heillä ei ole riittävästi oman talouden hallintaan tarvittavaa osaamista ja he joutuvat siksi hakemaan tietoa tai kysymään neuvoa muualta.

Melkein puolet kaikista 13–18-vuotiaista kokee, että heillä on puutteelliset tai olemattomat tiedot säästämisestä ja budjetin laatimisesta.

Kahdeksan kymmenestä 13–18-vuotiaasta kertoo omaavansa vain hieman tietoa osakkeista ja rahastoista, asuntolainoista sekä lainoista, joiden ottamista olisi hyvä välttää.

Koulussa oman talouden hallintaan liittyviä aiheita toki käsitellään jossakin määrin, mutta tätä osaamista tulee täydentää tarjoamalla tietoa muissa lähteissä. Tutkimukset osoittavat, että jo varsin nuorena kotoa opittu suhtautuminen raha-asioihin luo perustan tuleville elintavoille. Noin 54 % nuorista ilmoittaa saavansa talouteen liittyviä tietoja ensisijaisesti internetistä, 50 % vanhemmiltaan, 34 % koulusta ja 26 % sosiaalisesta mediasta.

On selvää, että nykyisillä haasteilla voi olla pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia nuorten aikuisten talouteen. Meillä alan toimijoilla on vastuu lisätä nuorten talousosaamista ja tarjota heille edellytyksiä tehdä parempia taloudellisia päätöksiä. Resurs haluaa kantaa kortensa kekoon ja tehdä tässä asiassa voitavansa.

Tiedot tilastoja ja tilastoja varten: European Consumer Report 2020, KantarSifo ja Ungdomsbarometern.