Mihin kulutusluottoja oikeastaan käytetään?

Ihmiset haluavat panostaa elämäänsä. Kodin remontointiin, uusiin silmälaseihin, koulutukseen. Kulutusluotto on paljon muutakin kuin lyhytnäköistä kulutusta. Me kerromme nyt lisää kulutusluotosta.

Mihin kulutusluottoja oikeastaan käytetään?Mihin kulutusluottoja oikeastaan käytetään?

Kun asuntosi kaipaa remonttia, tarvitset uudet silmälasit tai haluat sijoittaa kestäviin energiaratkaisuihin kuten aurinkokennoihin, ei riittäviä rahoja välttämättä ole tilillä aina valmiina. Tällöin mahdollisuus jakaa maksu pienempiin osiin tai hakea kulutusluottoa antaa useammille ihmisille mahdollisuuden panostaa asioihin, joihin heillä ei muuten olisi varaa.

Mikä on kulutusluotto?

Kulutusluotolla tarkoitamme lainaa, johon ei tarvita vakuuksia. Näitä lainoja voidaan kutsua myös yksityislainoiksi. Osamaksulla tarkoitetaan tuotteista tai palveluista maksettavan summan jakamista pienempiin osiin.

Monilla saattaa olla kulutusluotoista hieman sekava kuva ennen kaikkea alalla niin ikään toimivien hieman kyseenalaisempien luotonantajien vuoksi. Monille on muodostunut vahva kuva tekstiviestilainoista ja pikavipeistä, vaikka useat edellä mainituista toimijoista ovat lopettaneet toimintansa jo useita vuosia sitten. Tosiasia on, että lähes joka toista kulutusluottoa käytetään elämänlaatua parantaviin investointeihin, kuten kodin remontointiin tai unelma-alalle kouluttautumiseen, mikä mielestämme monipuolistaa kulutuslainoista vallalla olevaa yksipuolista kuvaa. Me haluamme tarjota palveluidemme avulla ihmisille mahdollisuuksia, mutta lupaamme tehdä sen mahdollisimman vastuullisesti.

Tämän tiedämme kulutusluottojen käyttökohteista

Vuonna 2021 valmistunut Resurs Consumer Report -tutkimusraportti valottaa kuluttajien näkemyksiä kulutusluottoihin ja yksityislainoihin liittyen. Raportti perustuu Kantar Sifon tekemään kuluttajatutkimukseen. Sen mukaan neljä kymmenestä kulutusluotosta otetaan elämänlaatuun vaikuttavia investointeja varten.

- Neljä kymmenestä kulutusluotosta käytetään elämänlaadun parantamiseen
- Yhdeksän kymmenestä näkee maksun jakamisen osiin hyvänä asiana

Mutta millainen on elämänlaatua parantava tai siihen vaikuttava investointi? Kyse voi olla esimerkiksi koulutuksesta, ajokortista, asunnon ostamisesta tai kodin remontoinnista. Sijoituksista, joilla pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia elämään.

Kyse on toisin sanoen sijoituksista tulevaisuuteen. Vertailun vuoksi mainittakoon, että ainoastaan yksi viidestä käyttää kulutusluottoa jonkin tuotteen hankkimiseen kaupasta tai verkosta eli toimintaan, joka usein käsitetään lyhytnäköiseksi kulutukseksi. Kulutusluottoja käytetään siis merkittävästi useammin pitkäaikaisiin ja elämänlaatua parantaviin investointeihin kuin lyhytnäköiseen kulutukseen. Yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että osamaksulla maksaminen mahdollistaa sellaisten asioiden hankkimisen, jotka ovat kestävämpiä tai joista on iloa ja hyötyä pidempään.

Resurs Consumer Report perustuu Kantar Sifon kanssa yhteistyössä toteutettuun kuluttajatutkimukseen. Raportti on laadittu Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa kuluttajille tehtyjen kyselytutkimusten pohjalta. Jokaisessa maassa kyselyjä tehtiin 1 000 kappaletta.