Kestävä kehitys

Osa arkipäiväämme

Pankkina ja työnantajana meillä on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja suhtaudumme vastuuseemme vakavasti. Työ kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on luonnollinen osa arkeamme ja olemmekin liittyneet YK:n Global Compact -vastuullisuusohjelmaan. Global Compact on kansainvälisesti tunnustettu työkalu, johon liittyessään yrityksemme on sitoutunut YK:n kymmeneen ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja korruption ehkäisyyn liittyviin periaatteisiin.

Haluamme olla osa yhteisöä ja sitoudumme toimipaikkojemme lähiyhteisöjen toimintaan. Näin tukemme saavat ne, jotka sitä todella tarvitsevat. Usein teemme työtä yhdessä tukemiemme yhdistysten kanssa sekä hyödynnämme heidän verkostojaan ja tietämystään.

Global Compact

YK:n Global Compact on vapaaehtoinen kansainvälinen yritysvastuualoite, joka pyrkii haastamaan yrityksiä kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä. Liittyessämme Global Compact -aloitteeseen olemme sitoutuneet noudattamaan yhteisiä periaatteita, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, ympäristöön, työoloihin ja korruption vastustamiseen. Meille nämä ovat itsestään selviä valintoja. Olemme aina olleet sitoutuneita yhteisöihimme ja Global Compactin kautta otamme vastaan yhteisen haasteen – yhdessä maailman muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. Raportoimme vuosittain tekemästämme vastuullisuustyöstä – osin suoraan Global Compactille ja osin Kestävyysraportissamme, joka valmistuu yhdessä Vuosikertomuksen kanssa.

Lue lisää Global Compactista

Positiivinen voima

Haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden elää toiveidensa mukaista elämää - tänään ja huomenna. Tämä ajatus leimaa koko yritystämme ja myös sitoutumistamme yhteiskuntaan. Resurs Bankilla on pitkät perinteet paikallisen yhdistyselämän sponsoroinnissa, sillä meillä on tarvittava sitoutuminen ja yhteysverkosto yhteyksien luomiseen. Haluamme olla positiivinen voima yhteiskunnassa ja osallistua monella eri tasolla - niin taloudellisen sponsoroinnin kautta kuin tukemalla aktiivisemmin.

Haluamme saada hyvää aikaan. Oikeasti. Työntekijämme saavat siksi vapaaehtoistyötunteja vapaaehtoistyön tekemiseen. Teemme Helsingborgissa yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, Drivkraftin, kanssa, joka tarjoaa oppilaille ja heidän vanhemmilleen mentoreita sekä järjestää läksyapua kaupungin kouluissa.

Uskomme vahvasti yksilön voimaan, mutta joskus pieni apu matkan varrella on tarpeen.Tuemme organisaatioita ja aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa arkeensa ja tulevaisuuteensa – aina demokratiaprojekteista työharjoittelupaikkoihin ja startuppien aloittamiseen.

Haluamme sponsoroinnillamme tukea organisaatioita, jotka ovat demokraattisia ja avoinna kaikille. Olemme esimerkiksi vahvasti sitoutuneet urheiluseuroihin, jotka jakavat arvomme ja jotka luovat lapsille ja nuorille ympäristön, jossa he voivat kasvaa ja kehittyä.

Kestävä huominen

Vastuullisuus on osa päivittäistä työtämme ja mukana kaikissa ratkaisuissamme. Resurs keskittyy erityisesti viiteen alueeseen, jotka käydään läpi vuosittaisessa kestävyysraportissamme. Näihin valittuihin alueisiin koemme pystyvämme vaikuttamaan ja niitä parantamaan. Aihealueet ovat valikoituneet yhdessä sidosryhmiemme – investoijat, asiakkaat, työntekijät, yhteistyökumppanit ja omistajat – kanssa. Viisi fokusaluettamme ovat:

Vastuullinen luotonanto – vastuullisuus luotonannossa on Resursin toiminnan pohja. Sen mukaisesti rahoituspalvelujen tarjoukset ovat kestävällä pohjalla tänään ja pidemmälläkin aikavälillä – sekä yksilöille, Resursille ja koko yhteisölle.

Työntekijät/henkilöstö – Resurs tarjoaa työtekijöilleen tasa-arvoisen ja reilun työympäristön, joka antaa mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehitykseen.

Eettinen vastuu olemme sitoutuneet eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Tämä koskee sekä tavarantoimittajia että asiakasviestintäämme sekä yksityisyydensuojaa ja korruption torjuntaa.

Ympäristö – hiilineutraaliuuteen pyrkivänä yrityksenä Resurs on mukana aktiivisilla ilmastotoimenpiteillä ja kannustaa työntekijöitään ja asiakkaitaan ilmastofiksujen päätösten tekemiseen yhteistyössä eri partnereiden kanssa. Pyrimme lisäämään digitaalisia palveluja, jotka ovat eduksi asiakkaillemme, meille itsellemme ja ympäristölle.

Sosiaalinen vastuunkantoResurs kantaa sosiaalista vastuuta pankkialan toimijana, ja on mukana yhteisönsä kehitystyössä/kehittämisessä.

Kestävyysraportti

A Sustainable Tomorrow - paras kestävyyttä aikaansaavissa kokouksissa

Vahvistaaksemme työtämme kestävän kehityksen saralla osallistumme A Sustainable Tomorrow:hin. Se on moderni tapaamispaikka, jossa levitetään tietoa ja luodaan yhteysverkkoa kestävyyden lisäämiseksi liike-elämässä. Maailmanlaajuisista tavoitteista käsin syntyy uusia ideoita ja moniulotteista yhteistyötä, jotka johtavat liiketoiminnan hyötymiseen. A Sustainable Tomorrow järjestää muun muassa vuosittaisen kestävyyden ja tulevaisuuden konferenssin, joka kokoaa yhteen yritysten, julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja korkeakoulujen kestäviä toimijoita.

Lue lisää A Sustainable Tomorrow

Lue lisää fokusalueistamme Resurs Holding.