Vakuutusvälitys

Resurs Bank (org. nr. 516401-0208) on rekisteröity Ruotsin Yhtiövirastoon (Bolagsverket) Solid Försäkringsaktiebolagin vakuutusedustajaksi. Resurs Bank välittää vakuutuksia, joissa Solid Försäkringsaktiebolag toimii vakuutuksenantajana.

Tietoa yhtiöstä Solid Försäkringsaktiebolag:

Solid Försäkring

Yritystunnus: 516401-8482

Osoite: Box 220 68

SE-250 22 Helsingborg

Puhelin: 0046 42 38 21 00

Resurs Bankin rekisteröityminen on tarkistettavissa Ruotsin yhtiövirastosta:

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

Puhelin: 060-18 40 00

Sähköposti: bolagsverket@bolagsverket.se

Kotisivu: www.bolagsverket.se

Rekisteröinti koskee vahinkoluokkia 1, 2 ja 16.


Pyynnöstä Solid Försäkringsaktiebolag voi tarkastaa, onko Resurs Bankin työntekijällä oikeus välittää vakuutuksia ja onko tätä oikeutta rajoitettu joihinkin vahinkoluokkiin.

Määräosuus

Resurs Bankilla ei ole minkäänlaista määräosuutta Solid Försäkring -yhtiöstä eikä Solid Försäkring -yhtiöllä ole minkäänlaista määräsouutta Resurs Bankista. Solid Försäkringin emoyhtiö Resurs Holding AB:lla on määräosuus Resurs Bankista.

Välityskorvaus

Resurs Bank saa korvausta vakuutusten välittämisestä ja hallinnoimisesta Solid Försäkring -yhtiöltä. Korvaus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on provisio, joka voi olla enintään 40 % vakuutusmaksutuloista. Korvauksen toinen osa Resurs Bankille riippuu mahdollisesta voitosta, joka syntyy näistä vakuutuksista. Voitto lasketaan ansaittujen vakuutusmaksujen summasta, josta on vähennetty provisio sekä muun muassa hallinnolliset kulut, vahinkojen hoitokulut ja vahingonkorvaukset. Jos voittoa syntyy, Resurs Bankilla on oikeus saada siitä 80 %.

Solid Försäkring vastaa taloudellisesta tappiosta

Solid Försäkring on vastuullinen puhtaasta taloudellisesta tappiosta, joka koskee asiakasta, vakuutuksenmyöntäjää tai asiakkaan valtuuttamaa henkilöä, ja joka on seurausta siitä, että Resurs Bank on tahallaan tai tuottamuksellisesti rikkonut Ruotsin Vakuutusvälityslain (2005:405) 4. pykälän 5. luvun mukaisia velvoitteita.

Peruutusoikeus ja irtisanominen

Kun olet allekirjoittanut vakuutussopimuksen etämyyntisopimuksena puhelimitse, internetissä tai postitse, on sinulla vakuutusehtojen mukainen peruutusuoikeus, joka antaa sinulle mahdollisuuden peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa. Määräaika alkaa siitä päivästä, kun vakuutussopimus on allekirjoitettu. Mikäli vakuutuksenottaja saa myöhemmässä vaiheessa osan tiedosta ja vakutusehdoista pysyvässä muodossa, alkaa määräaika puolestaan siitä päivästä, kun vakuutuksenottaja on saanut ne tietoonsa.

Sinulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Jos haluat peruuttaa/irtisanoa vakuutuksen, ilmoita meille asiasta kirjallisesti joko postitse osoitteeseen:

Resurs Bank AB Box 222 09 SE-250 24 Helsingborg

tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@resurs.fi

Irtisanomis-/peruutuspyynnössä on ilmoitettava vakuutusnumero, koko nimi ja osoite. Postitse lähetetyssä pyynnössä on lisäksi oltava allekirjoitus, paikka ja päivämäärä.

Jos vakuutuksenottaja on ehtinyt maksaa vakuutusmaksun, maksetaan summa takaisin 30 päivän kuluessa vähennettynä sillä ajalla, jonka vakuutus on ehtinyt olla voimassa. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu, on vakuutuksenottaja velvollinen maksamaan siltä ajalta, jonka vakuutus on ollut voimassa.

Valittaminen

Jos olet tyytymätön Resurs Bankin vakuutusvälitykseen, ota yhteyttä sähköpostitse reklamaatio@resurs.fi tai lähetä valituksesi postitse osoitteeseen:

Reklamaatiot Resurs Bank PL 3900 00002 Helsinki

Voit myös kääntyä kuluttaja-asiamiehen tai FINE Rahoitus- ja Vakuutusneuvonnan puoleen tai hakea päätöstä yleisestä tuomioistuimesta.

Opastusta voivat tarjota: