Resurs hallinto

Resurs Bank AB (publ) on pankkiosakeyhtiö, jolla on lupa harjoittaa pankkitoimintaa. Lupa- ja valvontaviranomainen on Ruotsin Finanssivalvonta. Resursin sisäiset, hallituksen vuosittain määrittelemät hallintoasiakirjat, säätelevät liiketoimintaa.

Resurs Bank AB (publ)

Kotipaikka: Helsingborg

Yritystunnus: 516401-0208

Toimitusjohtaja: Nils Carlsson

Resurs pankkitoimilupa

Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet ja ulkoiset tarkastajat, määrittää tilinpäätökset, päättää pankin voitosta tai tappiosta, päättää hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta sekä määrittää hallituksen ja ulkoisten tarkastajien palkkiot.

Hallitus nimittää puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja komitean sekä vastaa siitä, että pankilla on toiminnot sisäistä tarkastusta, Compliancea ja riskienhallintaa varten.

Hallitus raportoi yhtiökokoukselle. Compliance-toiminto ja riskienhallintatoiminto raportoivat toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle, hallitukselle ja ulkoiselle tarkastukselle.

Yhtiökokous

Resurs järjestää vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen, joka on yhtiön korkein päättävä elin. Yhtiökokouksessa edustettuina olevat osakkeenomistajat tekevät yhtiötä koskevia päätöksiä.

Yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä sekä vastuuvapauden antamisesta yhtiön hallitukselle. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2019

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 24.9.2018