Resurs Bank vahvistaa kestävän kehityksen toimenpiteitään ja käynnistää Resurs Societyn

Me Resurs Bankissa haluamme olla mukana kehittämässä kestävämpää yhteiskuntaa ja vastuullisempia luottomarkkinoita. Tämän takia perustimme Resurs Societyn, jonka tarkoituksena on koota yhteen kaikki Resursin konkreettiset toimenpiteet, aktiviteetit ja investoinnit, joilla edistämme kestävää kehitystä asiakkaidemme, partnereidemme, rahoitusalan ja koko yhteiskuntamme suhteen.

Resurs Bank on osa yhteiskuntaa ja haluamme vaikuttaa siihen omalla toiminnallamme. Tämä tuo mukanaan vastuuta. Haluamme yhteiskunnan kumppanina tehdä vastuullisuustekoja ja siksi olemme perustaneet Resurs Societyn, jonka toiminta alkaa seuraavien aloitteiden kautta:

  • kohdennetut toimenpiteet ensimmäistä kertaa luottoa ottaville nuorille
  • online-rahoituskoulutus, joka antaa lisätietoa luoton ottamisesta ja osamaksuvaihtoehdoista
  • tukipalvelu maksuvaikeuksiin joutuneille
  • toimintamme ympäristövaikutuksien vähentäminen

Haluamme tulla kilpailukykyisemmäksi digitaaliseksi ja kestävämmäksi rahoitusalan yritykseksi. Osana tätä kehitystä Resurs Bank haluaa kehittää ja vahvistaa kestävää ja vastuullista asiakaskokemustaan luottomarkkinoilla yhdessä partnereidensa ja asiakkaidensa kanssa.

”Tämä tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda vahvemman ja entistä paremman asiakaskokemuksen niin yksityis- kuin yritysasiakkaillemmekin. Samaan aikaan olemme entistä kunnianhimoisempi yhteiskunnallinen toimija. Sekä asiakkaat että rahoitusala voivat odottaa Resursin luovan yhä strategisempia kumppanuuksia uusien partnereiden kanssa, kuten olemme tehneet Hemman kanssa. Hemma tarjoaa mahdollisuuden tehdä kestäviä investointeja kotiin. Fairownin kanssa tarjoamme kestäviä tilausratkaisuja”, sanoo Resurs Bankin CEO Nils Carlsson.

Haluamme myös tehdä asiakkaillemme helpommaksi tehdä viisaampia pitkän aikavälin taloudellisia ratkaisuja.

”Olemme muiden muassa käynnistämässä koulutusaktiviteetteja nuorille ihmisille. Teemme asiakaskommunikaatiostamme entistä selkeämpää ja helpommin ymmärrettävää, sillä olemme huomanneet, että monien on vaikea ymmärtää monimutkaisia taloudellisia tietoja. Asiakkaamme voivat myös kääntyä meidän puoleemme, jos heidän elämässään tapahtuu yllättäviä käänteitä ja voimme esimerkiksi tehdä muutoksia maksusuunnitelmaan”, sanoo Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, Resurs Holding.

Edistää osallistavia luottomarkkinoita

Otamme vastuun lisääntyneestä läpinäkyvyydestä, keskustelusta ja koulutusaloitteista asiakkaidemme ja partnereidemme suhteen. Tämän seurauksena vuonna 2022 kehitämme ja käynnistämme:

  • Kohdennettuja ryhmäaktiviteetteja nuorille ja niille, jotka ottavat luottoa ensimmäistä kertaa, jotta voimme ottaa enemmän vastuuta näistä ryhmistä koko asiakasmatkan ajan.
  • Online-rahoituskoulutusta, jotta voimme antaa asiakkaillemme lisätietoa lainan ottamiseen tai osamaksulla maksamiseen liittyen.
  • Enemmän proaktiivisia aloitteita lisätäksemme mahdollisuuksia tarjota tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaille, joilla on maksuvaikeuksia.

Luoda kestävämpiä tuotteita ja taloudellisia ratkaisuja

Vuonna 2022 inspiroimme asiakkaitamme edelleen kohti kestävämpiä valintoja. Tästä esimerkkeinä ovat niin kotien energiaratkaisut kuten aurinkopaneelit ja latausasemat sekä tilausratkaisut, jotka auttavat meitä edistämään ilmastopositiivisia aktiviteetteja ja lisäämään kierrättämistä.

Vähentämään suoraa ympäristövaikutustamme 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Vuodesta 2022 lähtien aiomme myös kompensoida ympäristövaikutuksemme ja siten varmistaa, että toimintamme on ympäristöneutraalia. *

*Ympäristovaikutus oli laskettu Greenhouse Gas Protocolin mukaisesti käyttäen vuotta 2020 vertailuvuotena. Lisää tietoa kerrotaan verkkosivuillamme lähiaikoina.

Käynnistämme omat aloitteemme voidaksemme kanavoida ja optimoida sosiaalisen vastuunkantomme, jonka keskiössä on työntekijöiden sitoutuminen ja tavoitteemme olla yhteiskunnan aktiivinen kumppani. Aloitteiden sisällöt vaihtelevat yhdistystoiminnasta ja integraatiosta rahoitukseen ja yrittäjyyteen.

Osa arkipäiväämme

Pankkina ja työnantajana meillä on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja suhtaudumme vastuuseemme vakavasti. Työ kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on luonnollinen osa arkeamme ja olemmekin liittyneet YK:n Global Compact -vastuullisuusohjelmaan. Global Compact on kansainvälisesti tunnustettu työkalu, johon liittyessään yrityksemme on sitoutunut YK:n kymmeneen ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja korruption ehkäisyyn liittyviin periaatteisiin.

Haluamme olla osa yhteisöä ja sitoudumme toimipaikkojemme lähiyhteisöjen toimintaan. Näin tukemme saavat ne, jotka sitä todella tarvitsevat. Usein teemme työtä yhdessä tukemiemme yhdistysten kanssa sekä hyödynnämme heidän verkostojaan ja tietämystään.

Global Compact

YK:n Global Compact on vapaaehtoinen kansainvälinen yritysvastuualoite, joka pyrkii haastamaan yrityksiä kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä. Liittyessämme Global Compact -aloitteeseen olemme sitoutuneet noudattamaan yhteisiä periaatteita, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, ympäristöön, työoloihin ja korruption vastustamiseen. Meille nämä ovat itsestään selviä valintoja. Olemme aina olleet sitoutuneita yhteisöihimme ja Global Compactin kautta otamme vastaan yhteisen haasteen – yhdessä maailman muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. Raportoimme vuosittain tekemästämme vastuullisuustyöstä – osin suoraan Global Compactille ja osin Kestävyysraportissamme, joka valmistuu yhdessä Vuosikertomuksen kanssa.

Lue lisää Global Compactista

Positiivinen voima

Haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden elää toiveidensa mukaista elämää - tänään ja huomenna. Tämä ajatus leimaa koko yritystämme ja myös sitoutumistamme yhteiskuntaan. Resurs Bankilla on pitkät perinteet paikallisen yhdistyselämän sponsoroinnissa, sillä meillä on tarvittava sitoutuminen ja yhteysverkosto yhteyksien luomiseen. Haluamme olla positiivinen voima yhteiskunnassa ja osallistua monella eri tasolla - niin taloudellisen sponsoroinnin kautta kuin tukemalla aktiivisemmin.

Haluamme saada hyvää aikaan. Oikeasti. Työntekijämme saavat siksi vapaaehtoistyötunteja vapaaehtoistyön tekemiseen. Teemme Helsingborgissa yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, Drivkraftin, kanssa, joka tarjoaa oppilaille ja heidän vanhemmilleen mentoreita sekä järjestää läksyapua kaupungin kouluissa.

Uskomme vahvasti yksilön voimaan, mutta joskus pieni apu matkan varrella on tarpeen. Tuemme organisaatioita ja aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa arkeensa ja tulevaisuuteensa – aina demokratiaprojekteista työharjoittelupaikkoihin ja startuppien aloittamiseen.

Haluamme sponsoroinnillamme tukea organisaatioita, jotka ovat demokraattisia ja avoinna kaikille. Olemme esimerkiksi vahvasti sitoutuneet urheiluseuroihin, jotka jakavat arvomme ja jotka luovat lapsille ja nuorille ympäristön, jossa he voivat kasvaa ja kehittyä.

Saamme hyvää aikaan inhimillisillä resursseilla

Resurs Bankilla on GeBlod-diplomi, mikä tarkoittaa, että työntekijämme lahjoittavat verta työaikana, mikä on tärkeä panos yhteiskunnassa ja pelastaa henkiä. Ruotsalaisessa sairaanhoidossa tarvitaan yksi pussi verta minuutissa, vuorokauden ympäri, ympäri vuoden.

Verta luovuttamalla voi pelastaa kolmen ihmisen hengen, eikä siihen vaadita kuin kymmenen minuuttia aikaasi. Arvokas panos, jossa jokainen pisara lasketaan.

Kestävä tulevaisuus

Kehitystyö kestävän yhteiskunnan saavuttamiseksi tehdään joka puolella organisaatiossamme. Kestävyys on aina osa päivittäistä työtämme, eikä sen poisjättämistä harkita koskaan, kun teemme päätöksiä. Keskitymme erityisen tarkasti kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat esillä vuosittaisessa Kestävyysraportissamme. Nämä osa-alueet, joihin koemme pystyvämme vaikuttamaan ja joita pystymme kehittämään, ovat valikoituneet asiakkaitten, työntekijöiden, yhteistyökumppanien ja omistajien kanssa käymissämme keskusteluissa. Nämä kuusi osa-aluetta ovat:

Ympäristö – käytämme ympäristöresursseja vastuullisesti ja teemme aktiivisesti ympäristötyötä. Olemme edistyneet jonkin verran matkallamme kohti ympäristöviisasta työpaikkaa, mutta meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja jatkamme itsemme haastamista. Tarkastelemme organisaatiomme ympäristövaikutuksia ja olemme viimeksi laittaneet tavoitteeksemme ympäristöviisaan keittiön. Kaikki keittiötarvikkeiden hankinnat tehdään niin ympäristöystävällisesti kuin mahdollista. Pyrimme myös koko ajan lisäämään digitaalisuutta asiakkaittemme ja ympäristön hyväksi.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo – tahdomme, että organisaatiomme peilaa samaa monimuotoisuutta kuin yhteiskuntammekin. Tasa-arvo miesten ja naisten välillä on meille itsestään selvää. Priorisoituna osa-alueena tasa-arvo näkyy mm. konsernin johtajatasolla, mistä olemme saaneet paljon kiitosta. Olemme päässeet AllBrightsin vihreälle listalle, koska meillä on tasapuolisesti sekä miehiä että naisia yrityksen johdossa.

KESTÄVYYSRAPORTTI 2020

Sosiaalinen vastuunkanto – sitoutuessamme yhteisöömme annamme aktiivista tukea, mm. järjestämällä harjoittelupaikkoja ja antamalla henkilökunnan tehdä vapaaehtoistyötä työajalla.

Vastuullinen luotonanto – myönnämme luottoa vain, kun asiakkaan oletetaan pystyvän maksamaan luottonsa takaisin suunnitellusti. Meillä tekee työtään ryhmä, jonka tehtävänä on aikaisessa vaiheessa auttaa niitä asiakkaita, joilla on vaikeuksia maksujensa kanssa.

Korruption vastaisuus – korruption vastainen työmme tapahtuu kaikilla organisaation tasoilla ja useissa eri työvaiheessa, jotta varmistamme toiminnallemme eettisesti kestävän pohjan.

Loukkaamattomuus – teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että asiakkaittemme henkilötietoja käytetään ja käsitellään turvallisesti, eettisesti ja asiallisella tavalla.

A Sustainable Tomorrow - paras kestävyyttä aikaansaavissa kokouksissa

Vahvistaaksemme työtämme kestävän kehityksen saralla osallistumme A Sustainable Tomorrow:hin. Se on moderni tapaamispaikka, jossa levitetään tietoa ja luodaan yhteysverkkoa kestävyyden lisäämiseksi liike-elämässä.  Maailmanlaajuisista tavoitteista käsin syntyy uusia ideoita ja moniulotteista yhteistyötä, jotka johtavat liiketoiminnan hyötymiseen. A Sustainable Tomorrow järjestää muun muassa vuosittaisen kestävyyden ja tulevaisuuden konferenssin, joka kokoaa yhteen yritysten, julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja korkeakoulujen kestäviä toimijoita.

Lue lisää A Sustainable Tomorrow

Haluatko tietää lisää kestävyyystyöstämme?

Mikäli olet kiinnostunut kestävyyteen liittyvistä asioista, ota meihin yhteyttä, ja kerromme mielellämme lisää työstämme sen parissa.

Ota yhteyttä Maria Runnhedeniin, maria.runnheden@resurs.se