Nuoret näyttävät tietä kestävämpään kuluttamiseen

Tulevaisuudessa meidän on löydettävä vaihtoehtoja kertakäyttöiselle kuluttamiselle. Tilauspalvelusopimukset ovat yksi kestävämmän kuluttamisen muoto, ja nuoret ovat jo hyvää vauhtia omaksumassa uuden mallin. Tämä käy ilmi Resursin kuluttajatutkimuksesta.

Kiertotalouteen perustuva kuluttaminen edistää siirtymää kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Yksi kiertotaloutta tukeva kuluttamisen muoto on hankintojen tekeminen tilauspalvelusopimuksella, jolloin tuote aina sopimusajan jälkeen siirtyy seuraavalle käyttäjälle.

Resurs halusi selvittää, miten kuluttajat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa suhtautuvat tuotteiden hankintaan tilauspalvelulla. Tiedonkeruuyritys Norstat toteutti kyselytutkimuksen Resursin toimeksiannosta.

- Tilauspalvelusopimukset ovat kasvussa. Me pankki- ja rahoituspalvelualan toimijat voimme osaltamme vaikuttaa kehitykseen tekemällä yhteistyötä vähittäiskaupan kanssa ja tarjoamalla uusia tuotteita ja palveluita muutoksen mahdollistamiseksi. Olemme jo itse lähteneet tälle tielle. Yhteistyökumppanina meillä on finanssiteknologia-alan (FinFech) yritys Payer, jonka kanssa kehitämme joustavia ja turvallisia maksusovelluksia tilauspalveluiden hallintaan, kertoo Resursin tuotekehityspäällikkö Anders Engstedt.

Nuorimmista eli 18–29-vuotiaista vastaajista 38 prosenttia uskoo hyödyntävänsä tulevaisuudessa tilauspalveluita, mutta vanhimmista vastaajista vain 26 prosenttia ajattelee samoin. Nuorista vain 9 prosenttia sanoo, ettei näe tilauspalvelusopimuksissa mitään etuja, kun vastaava luku on 19 prosenttia 30–54-vuotiaiden ja 32 prosenttia ýli 55-vuotiaiden joukossa.

- Nuorempi polvi on selvästi omaksunut uuden kuluttamisen tavan – he näyttävät tietä, toteaa Resursin vastuullisuuspäällikkö Henrik Linder.

Tilauspalvelusopimuksilla hankittavista tuotteista suosituin on matkapuhelin ja seuraavina ovat puutarhakoneet, polkupyörä ja työkalut.

Edut tunnistetaan – paitsi ilmaston suhteen
Vastaajista 64 prosenttia näkee etuja siinä, että tuotteita hankitaan tilauspalvelun kautta ostamisen sijaan. Toisaalta vain 10 prosenttia pitää ilmastomyönteisyyttä yhtenä tilauspalvelun etuna.

- Kiertotalouteen perustuva kuluttaminen on suhteellisen uusi asia. Moni ei ehkä vielä ymmärrä, miksi tuotteiden hankinta tilauspalvelusopimuksella olisi ympäristöystävällisempää. Tässä on sekä kauppiaille että rahoituslaitoksille tilaisuus jakaa tietoa ja luoda asiakassuhteita, sanoo Henrik Linder.

Yli puolet vastaajista uskoo, että tulevaisuudessa ihmiset hankkivat entistä enemmän tuotteita tilauspalvelun avulla. Toisaalta vain 31 prosenttia vastaajista uskoo itse hankkivansa tulevaisuudessa enemmän tuotteita tilauspalvelusopDimuksella.

Tutkimuksesta
Raportti perustuu tiedonkeruuyritys Norstatin toteuttamaan kuluttajatutkimukseen. Tutkimus tehtiin Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa 11.7.–10.8.2022 verkkokyselynä, johon saatiin yhteensä 1 044 vastausta. Kaikki vastaajat olivat vähintään 18-vuotiaita.