Yhteiskunnallinen sitoutumisemme

Pankkina ja työnantajana meillä on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja suhtaudumme vastuuseemme vakavasti. Työ kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on luonnollinen osa arkeamme ja olemmekin liittyneet YK:n Global Compact -vastuullisuusohjelmaan. Global Compact on kansainvälisesti tunnustettu työkalu, johon liittyessään yrityksemme on sitoutunut YK:n kymmeneen ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja korruption ehkäisyyn liittyviin periaatteisiin.

Haluamme olla osa yhteisöä ja sitoudumme toimipaikkojemme lähiyhteisöjen toimintaan. Näin tukemme saavat ne, jotka sitä todella tarvitsevat. Usein teemme työtä yhdessä tukemiemme yhdistysten kanssa sekä hyödynnämme heidän verkostojaan ja tietämystään.

Global CompactGlobal Compact

Global Compact

YK:n Global Compact on vapaaehtoinen kansainvälinen yritysvastuualoite, joka pyrkii haastamaan yrityksiä kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä. Liittyessämme Global Compact -aloitteeseen olemme sitoutuneet noudattamaan yhteisiä periaatteita, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, ympäristöön, työoloihin ja korruption vastustamiseen. Meille nämä ovat itsestään selviä valintoja. Olemme aina olleet sitoutuneita yhteisöihimme ja Global Compactin kautta otamme vastaan yhteisen haasteen – yhdessä maailman muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. Raportoimme vuosittain tekemästämme vastuullisuustyöstä – osin suoraan Global Compactille ja osin Kestävyysraportissamme, joka valmistuu yhdessä Vuosikertomuksen kanssa.

Lue lisää Global Compactista

Kestävä tulevaisuus

Kehitystyö kestävän yhteiskunnan saavuttamiseksi tehdään joka puolella organisaatiossamme. Kestävyys on aina osa päivittäistä työtämme, eikä sen poisjättämistä harkita koskaan, kun teemme päätöksiä. Keskitymme erityisen tarkasti kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat esillä vuosittaisessa Kestävyysraportissamme. Nämä osa-alueet, joihin koemme pystyvämme vaikuttamaan ja joita pystymme kehittämään, ovat valikoituneet asiakkaitten, työntekijöiden, yhteistyökumppanien ja omistajien kanssa käymissämme keskusteluissa. Nämä kuusi osa-aluetta ovat:

Ympäristö – käytämme ympäristöresursseja vastuullisesti ja teemme aktiivisesti ympäristötyötä. Olemme edistyneet jonkin verran matkallamme kohti ympäristöviisasta työpaikkaa, mutta meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja jatkamme itsemme haastamista. Tarkastelemme organisaatiomme ympäristövaikutuksia ja olemme viimeksi laittaneet tavoitteeksemme ympäristöviisaan keittiön. Kaikki keittiötarvikkeiden hankinnat tehdään niin ympäristöystävällisesti kuin mahdollista. Pyrimme myös koko ajan lisäämään digitaalisuutta asiakkaittemme ja ympäristön hyväksi.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo – tahdomme, että organisaatiomme peilaa samaa monimuotoisuutta kuin yhteiskuntammekin. Tasa-arvo miesten ja naisten välillä on meille itsestään selvää. Priorisoituna osa-alueena tasa-arvo näkyy mm.  konsernin johtajatasolla, mistä olemme saaneet paljon kiitosta. Olemme päässeet AllBrightsin vihreälle listalle, koska meillä on tasapuolisesti sekä miehiä että naisia yrityksen johdossa.

Sosiaalinen vastuunkanto – sitoutuessamme yhteisöömme annamme aktiivista tukea, mm. järjestämällä harjoittelupaikkoja ja antamalla henkilökunnan tehdä vapaaehtoistyötä työajalla.

Vastuullinen luotonanto – myönnämme luottoa vain, kun asiakkaan oletetaan pystyvän maksamaan luottonsa takaisin suunnitellusti. Meillä tekee työtään ryhmä, jonka tehtävänä on aikaisessa vaiheessa auttaa niitä asiakkaita, joilla on vaikeuksia maksujensa kanssa.

Korruption vastaisuus – korruption vastainen työmme tapahtuu kaikilla organisaation tasoilla ja useissa eri työvaiheessa, jotta varmistamme toiminnallemme eettisesti kestävän pohjan.

Loukkaamattomuus – teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että asiakkaittemme henkilötietoja käytetään ja käsitellään turvallisesti, eettisesti ja asiallisella tavalla.

Haluatko tietää lisää kestävyyystyöstämme?

Mikäli olet kiinnostunut kestävyyteen liittyvistä asioista, ota meihin yhteyttä, ja kerromme mielellämme lisää työstämme sen parissa.

Ota yhteyttä Maria Runnhedeniin, maria.runnheden@resurs.se