Yleiset ehdot muuttuvat

Uusi maksupalvelulaki astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Uuden lain myötä EU-direktiivin mukaiset muutokset sovelletaan Suomen lainsäädäntöön.

Maksupalvelulaki vaikuttaa myös Resurs Bankin yleisiin ehtoihin (Yksityisiä tili- ja korttiluottoja sekä yksityislainoja koskevat yleiset ehdot), jotka muuttuvat uuden sääntelyn mukaisiksi 13.1.2018. Asiakkaillemme tämä muutos ei aiheuta toimenpiteitä.

Tärkeimmät muutokset koskevat seuraavia asioita:

  • Luottokortin haltijaa voidaan veloittaa jälkikäteen kuluista, jotka ovat syntyneet hotellivierailun, ajoneuvon vuokrauksen tai vastaavan tapahtuman yhteydessä ja jos summasta on sovittu etukäteen palvelua tilattaessa. Tällainen jälkikäteinen veloitus voidaan tehdä vain tarkalle, yksilöidyn katevarauksen määrälle. (B4)
  • Asiakas, jolla on Resurs Bankin tililuotto voi pyynnöstään kerran vuodessa saada erittelyn veloitetuista tiliin liittyvistä maksuista ja koroista. (B6)
  • Tilinhaltija ei vastaa tilikortin oikeudettomasta käytöstä, jos Resurs Bank ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista. Tämä koskee myös maksutapahtumia, jotka on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä. (B13)
  • Resurs Bank ei ole vastuussa tapahtuneesta virheestä, jos Tilinhaltija on antanut virheellisen tiedon (esim. virheellinen yksilöivä tunniste, kuten virheellinen tilinumero). (B17 ja F17)

Yksityisiä tili- ja korttiluottoja sekä yksityislainoja koskevat yleiset ehdot